V případě nedostupnosti pište na chat zde na stránce či na náš email. Okamžitě se ozveme.
menu
602 413 413

Záruční podmínky

Záruku na provedené dílo poskytujeme dle obchodního zákona. Záruku na dodaný a zabudovaný materiál garantujeme v záručních lhůtách poskytovaných jednotlivými výrobci daných materiálů.

Tuto záruku Vám garantuje naše firma v nepřetržitém NON-STOP provozu 24 hodin denně, během celého roku včetně dnů pracovního volna, klidu a svátků prostřednictvím našeho havarijního dispečinku . Ze záruky jsou vyňata veškerá mechanická poškození, poškození vzniklá neodbornou a nepřiměřenou manipulací, úmyslná nebo nedbalostní poškození třetími osobami a událostí kalamitního rázu.