V případě nedostupnosti pište na chat zde na stránce či na náš email. Okamžitě se ozveme.
menu
602 413 413
246 079 050
Slevy pro smluvní partnery

Smluvní partnerství

Mezi naše smluvní partnery patří v současné době mnoho pražských i mimopražských firem, bytových družstev, realitních kanceláří i soukromých majitelů.

Jestli máte i vy zájem být naším partnerem bez paušálního poplatku, získáte množství výhod.

Nejen platby na fakturu, ale i 10 – 20 % slevy, dle rozsahu prací..

Garantujeme Vám příjezd techniků do 1-1,5 hodiny od nahlášení havárie.

Pokud máte zájem stát se naším smluvním partnerem – kontaktujte nás.

Pro navázání spolupráce stačí zaslat objednávku se všemi fakturačními podklady:

(Není zapotřebí žádných smluv.)

Při navázání spolupráce budete mít stálou slevu u naší firmy. Veškeré práce, které v budoucnu objednáte, budete mít se slevou. Budete u nás v evidenci a tím budete mít nárok na slevu.

Způsoby odstraňování havarijních situací:

Nahlášené havárie v oblasti  instalatérské, topenářské,čištění ucpané kanalizace a odpadů budou naším dispečinkem řešeny a poté odstraňovány následovně:

1.            havárie s nutností okamžitého zásahu nutného k zabránění vzniku škod na majetku objednatele s příjezdem na místo havarijní situace do 60 min. od nahlášení na dispečink zhotovitele a okamžitým následným odstraněním havarijní situace,

2.            ostatní běžné havárie, kde nehrozí poškození majetku objednatele budou zajištěny v průběhu téhož dne, kdy byly nahlášeny na náš dispečink,

3.            v případě havárie většího rozsahu naši pracovníci neprodleně zabezpečí havarijní situaci tak,aby nevznikly škody na majetku objednatele (opět s příjezdem do 60 minut od nahlášení na náš dispečink) a okamžitě vyrozumí prostřednictvím dispečera objednatele o objemovém a případně finančním rozsahu, nutného k celkovému odstranění této havárie. V případě souhlasu objednatele provedou odstranění takovýchto havarijních situací v průběhu následujících pracovních dní,

4.            v případě, že se bude jednat o práce spojené pouze s běžnou údržbou domovního fondu (například výměny baterií a zařizovacích předmětů), kde není riziko případného vzniku škod na majetku objednatele budou tyto práce provedeny v termínu sjednaném tak, aby vyhovoval oběma zúčastněným stranám.