V případě nedostupnosti pište na chat zde na stránce či na náš email. Okamžitě se ozveme.
menu
602 413 413
Slevy pro smluvní partnery

Smluvní partnerství

Mezi naše smluvní partnery patří v současné době mnoho pražských i mimopražských firem, bytových družstev, realitních kanceláří i soukromých majitelů.

Jestli máte i vy zájem být naším partnerem bez paušálního poplatku, získáte množství výhod.

Nejen platby na fakturu, ale i 10 – 20 % slevy, dle rozsahu prací..

Garantujeme Vám příjezd techniků do 1-1,5 hodiny od nahlášení havárie.

Pokud máte zájem stát se naším smluvním partnerem – kontaktujte nás.

Pro navázání spolupráce stačí zaslat objednávku se všemi fakturačními podklady:

(Není zapotřebí žádných smluv.)

Při navázání spolupráce budete mít stálou slevu u naší firmy. Veškeré práce, které v budoucnu objednáte, budete mít se slevou. Budete u nás v evidenci a tím budete mít nárok na slevu.

Způsoby odstraňování havarijních situací:

Nahlášené havárie v oblasti  instalatérské, topenářské,čištění ucpané kanalizace a odpadů budou naším dispečinkem řešeny a poté odstraňovány následovně:

1.            havárie s nutností okamžitého zásahu nutného k zabránění vzniku škod na majetku objednatele s příjezdem na místo havarijní situace do 60 min. od nahlášení na dispečink zhotovitele a okamžitým následným odstraněním havarijní situace,

2.            ostatní běžné havárie, kde nehrozí poškození majetku objednatele budou zajištěny v průběhu téhož dne, kdy byly nahlášeny na náš dispečink,

3.            v případě havárie většího rozsahu naši pracovníci neprodleně zabezpečí havarijní situaci tak,aby nevznikly škody na majetku objednatele (opět s příjezdem do 60 minut od nahlášení na náš dispečink) a okamžitě vyrozumí prostřednictvím dispečera objednatele o objemovém a případně finančním rozsahu, nutného k celkovému odstranění této havárie. V případě souhlasu objednatele provedou odstranění takovýchto havarijních situací v průběhu následujících pracovních dní,

4.            v případě, že se bude jednat o práce spojené pouze s běžnou údržbou domovního fondu (například výměny baterií a zařizovacích předmětů), kde není riziko případného vzniku škod na majetku objednatele budou tyto práce provedeny v termínu sjednaném tak, aby vyhovoval oběma zúčastněným stranám.