V případě nedostupnosti pište na chat zde na stránce či na náš email. Okamžitě se ozveme.
menu
602 413 413

Važme si instalatérů

Kdo stojí za naším spokojeným nebo aspoň snesitelným životem? Bez koho bychom se jen těžko obešli? Správnou odpovědí na tuto otázku jsou i instalatéři.

Kdybych tu začal pět ódy na instalatéry, možná byste si o mně pomysleli, že asi nemám všech pět pohromadě, a přestali byste to číst. Protože kdo to takoví instalatéři jsou? To jsou přece docela obyčejní řemeslníci, na kterých není na první pohled nic, co by nám snad mělo imponovat.

Vždyť kdo to takoví instalatéři jsou? Píše se o nich dnes a denně v tisku a internetovém zpravodajství? Nepíše. Vydělávají si tito hromadu peněz? Nevydělávají. Rozhodují tito o zásadních otázkách týkajících se celého světa nebo aspoň naší země? Také ne. Jsou to prostě tuctoví řemeslníci, na nichž není navenek nic, co by vzbuzovalo obdiv a úctu.

Ale přesto bych tu nyní chtěl právě tyto lidi zviditelnit, chtěl bych je aspoň do jisté míry glorifikovat, chtěl bych je vyzdvihnout. Protože jakkoliv vypadají skutečně obyčejně a nezajímavě, neodpovídá tento prvotní pohled na ně ani zdaleka tomu, jaký mají tito pro našince význam.

Na první pohled nezaujmu třeba konstatováním, že tito budují a udržují vodovodní potrubí, že nám tito spravují kohoutky, zprůchodňují a opravují kanalizaci, montují nejrůznější zařízení související s rozvodem a používáním vody nebo plynu. Ale pokud se nad tím zamyslíte, zjistíte možná ke svému překvapení, že ani takové záležitosti nejsou ničím bezvýznamným. Ba že jde o důležitá zařízení, bez nichž si svůj každodenní život snad ani nedovedeme představit.

Že je vodovod běžná věc? Že záchod obvykle nestojí ani za zmínku? Pak si zkuste představit, jak byste bez takových zařízení žili, kdyby nebylo instalatérů, tedy těch, kdo se dnes a denně starají o to, abyste takové vlastně výdobytky moderní civilizace měli.

Zkrátka a dobře jsou schopní instalatéři, třeba firma A. K. Servis, nepostradatelnými. A pokud je míjíme obvykle bez zájmu, není to spravedlivé. I díky nim si žijeme skvěle, lépe, než kdybychom museli instalatérské služby postrádat.