V případě nedostupnosti pište na chat zde na stránce či na náš email. Okamžitě se ozveme.
menu
602 413 413
246 079 050

Bez průchodné kanalizace by to nešlo

Zanesená kanalizace v obci může způsobit i lokální kolaps a ohrožení života občanů díky nebezpečí zavlečení infekce. Není to zkrátka žádná legrace.

Vycházíte-li z vašeho domu a vaše kroky směřují třeba do zaměstnání nebo do školy, budete pravděpodobně míjet kanalizační vstupy, zakryté poklopy, a pod vámi bude v útrobách velkokapacitního potrubí proudit splašková voda a mnoho nečistot, které putují např. do čističky odpadních vod. Málokdo se v tu chvíli, kdy kanál na ulici míjí, zamyslí nad tím, jaké by to bylo, kdybychom tento odpadní systém neměli k dispozici, anebo kdyby přestal plnit svou funkci.

V životě vnímáme spoustu věcí, činností a procesů jako samozřejmou věc, ráno si jdeme pro čerstvé pečivo do pekařství a jen někteří pekařům alespoň pomyslně vzdávají čest, když si pochutnávají na křupavém rohlíku, a uvědomují si, že přitom musel někdo zadělat na těsto a rohlík nechat upéct, a bylo to převážně v nočních hodinách, kdy většina z nás ještě spí.

Vzdávat čest bychom měli každému, kdo se snaží náš život usnadnit a udržovat jej v bezproblémovém chodu, a do této skupiny záslužných profesí patří i ti, co se starají o bezchybný chod odpadního a kanalizačního potrubí, bytových a domovních stoupaček, přípojek, svodů, čisticích šachet či odvětrávacích potrubí, hlavic a sifonů.

Důležitá je i prevence

Když se kanalizace někde zanese a dojde k havarijní situaci, instalatéři ihned zasahují a snaží se uvést vše do přijatelného stavu, ovšem měli bychom zmínit i důležitost preventivních opatření. Ta se provádí například revizní činností, tedy revizemi stoupaček, odpadů a kanalizací. Využívá se k tomu kamerový systém, s jehož pomocí se snadno identifikují problematická místa, kde může docházet k únikům kapalin, anebo kde vznikají ohniska možných nánosů, vedoucí k havarijním situacím.

Preventivní revize tedy mají na starost především zabránit havarijním událostem včas, ještě v době, kdy je relativní klid. Zároveň se tím zamezí vzniklým hmotným škodám, které by havárie kanalizace mohla způsobit, je to něco podobného, jako prevencí zdravé stravy, pohybem a eliminací stresu předcházíme různým civilizačním onemocněním.